You are currently viewing Từ ngày 1-8, tăng phí sát hạch lái xe

Từ ngày 1-8, tăng phí sát hạch lái xe

Theo Thông tư 37/2023/TT-BTC ngày 7-6-2023 của Bộ Tài chính, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 – 50.000 đồng, bắt đầu từ ngày 1-8-2023.

Theo đó, từ ngày 1-8-2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8-11-2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Cụ thể, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm: sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 40.000 đồng/lần; sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so mức cũ 50.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ô-tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F gồm phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong sa hình là 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng/lần; sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Các khoản lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công), lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giữ nguyên như hiện hành.

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý). Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Tổ chức thu phí phải nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước (NSNN). Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định của pháp luật.

Ngoài lệ phí sát hạch lái xe, mức lệ phí cấp giấy phép lái xe và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện cũng được điều chỉnh từ ngày 1-8-2023. Cụ thể, mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng/lần.

Thiết Kế Bởi Marketing Tiền Giang
Đăng ký tư vấn nhanh

    0886 913 386
    0886 913 386