You are currently viewing Chuyện Nóng: Lệ Phí Cấp Biển Số Xe Bán Tải Gấp 40 Lần!
Chuyện Nóng Lệ Phí Cấp Biển Số Xe Bán Tải Gấp 40 Lần!

Chuyện Nóng: Lệ Phí Cấp Biển Số Xe Bán Tải Gấp 40 Lần!

Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 22.10.2023, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký và cấp biển số lần đầu cho xe bán tải sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 20 triệu đồng tại các địa phương thuộc khu vực I. Thông tư 60/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành sau một thời gian tham khảo ý kiến công chúng. Một điểm nổi bật của Thông tư 60/2023/TT-BTC là việc điều chỉnh lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký và biển số đối với xe bán tải.

                                                                                Chuyện Nóng Lệ Phí Cấp Biển Số Xe Bán Tải Gấp 40 Lần!

Cụ thể, từ ngày 22.10.2023, khi Thông tư 60 có hiệu lực, lệ phí cấp lần đầu cho xe bán tải tại các tỉnh và thành phố thuộc khu vực I sẽ tăng từ 500 ngàn đồng lên 20 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký và biển số đối với xe bán tải sẽ tăng lên gấp 40 lần, tương đương với mức lệ phí áp dụng cho các loại xe chở người có số chỗ dưới 9.

Thông tư 60 cũng quy định rằng, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký xe bán tải tại các địa phương thuộc khu vực II và khu vực III sẽ được áp dụng theo mức phí tương ứng với các xe ô tô chở người có số chỗ dưới 9. Nghĩa là ở khu vực II, mức lệ phí là 1 triệu đồng và ở khu vực III, mức lệ phí là 200.000 đồng. Cả hai khu vực này không có thay đổi so với quy định trước đây.

            Theo Thông tư 60, mức thu lệ phí lần đầu của dòng xe bán tải có hiệu lực từ 22.10.2023

Với việc tăng lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký và cấp biển số lần đầu đối với xe bán tải tại khu vực I, tổng số tiền mà người mua xe bán tải phải trả (bao gồm cả chi phí lăn bánh) sẽ tăng từ ngày 22.10.2023.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký và biển số xe ô tô thông qua đấu giá cho xe mới, tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá sẽ phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông theo quy định sau đây: Đối với khu vực I, áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I; đối với khu vực II và khu vực III, áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

           Các khu vực quy định tại Thông tư 602023TT-BTC được xác định theo địa giới hành chính
Thiết Kế Bởi Marketing Tiền Giang
Đăng ký tư vấn nhanh

    0886.913.386
    0886.913.386